Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalIP BOX dla programistów

IP Box relief for freelance programmersen pl
Share Print Download PDF
Contact person
kancelaria@szymalazaremba.pl
Phone: +48 507 407 800
https://szymalazaremba.pl/

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Description of the contract

IP BOX dla programistów

Oferta obsługi prawnej przy preferencyjnym opodatkowaniu IP BOX obejmuje:
➤ wstępną analizę sprawy (czy spełnione są podstawowe warunki do korzystania z ulgi IP-BOX),
➤ przygotowanie pytań dotyczących opisu stanu faktycznego, istotnych dla sporządzenia wniosku o interpretację podatkową,
➤ przygotowanie wniosku o interpretację podatkową,
➤ reprezentowanie wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie interpretacji (w tym odpowiedzi na ewentualne wezwania Krajowej Informacji Skarbowej o uzupełnienie wniosku),
➤ analizę prawną umów zawartych z kontrahentami pod kątem spełnienia wymogów uprawniających do skorzystania ulgi IP-BOX,
➤ przesłanie wzór ewidencji prowadzonej na potrzeby IP-BOX,
➤ przygotowanie deklaracji podatkowej (korekty deklaracji podatkowej) uwzględniającej dochód z zastosowaniem 5% ulgi IP-BOX.
We provide comprehensive legal and tax support for taxpayers who wish to claim for IP Box relief. The scope of our services covers:

➤ verifying whether general conditions for use of the IP Box are met,
➤ gathering information necessary to apply for an individual interpretation of tax law,
➤ analysing contracts in terms of meeting the conditions of the IP Box,
➤ drawing up the application for an individual interpretation of tax law,
➤ representing the client in the process of issuing the interpretation of tax law ,
➤ providing Excel accounting template for purposes of the IP Box,
➤ drawing up the annual tax return (or the amendment to the annual tax return) claiming for the preferential 5% rate under the IP Box.Purchasers from abroad


  • USA
  • Wielka Brytania
  • Niemcy
  • Szwajcaria

Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad

CPV


  • Legal advisory and representation services
Offer type
Sell
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
30.09.2021
Valid from
01.04.2021
Industries
Doradztwo/consulting/edukacja,
Currency
PLN
Purchasers from abroad
NO